Onze werkwijze

Wij houden van een eenvoudige maar gestructureerde werkwijze zodat we samen stap voor stap naar het beste eindresultaat toe kunnen werken zonder het overzicht te verliezen. Onderstaand staat per fase uitgebreid toegelicht welke werkzaamheden er aan bod komen.

Interieurontwerp

Kennismaking

Om onze expertise op de juiste wijze in te zetten voor jouw project, willen we goed begrijpen wie je bent en waar je naar op zoek bent. Wij komen daarom graag langs voor een persoonlijke kennismaking.

Tijdens de kennismaking zullen we eerst meer vertellen over wie wij zijn en inzoomen op jouw wensen. Zo kunnen we samen bepalen of je op zoek bent naar een interieurontwerp, onze bouwbegeleiding of een combinatie van beiden. Een Art2Go ontwerp geeft jouw interieur het karakter dat bij je past en werkt als een magneet op de doelgroep die je graag aanspreekt. Een uitstraling die je gasten verrast en kan meebewegen met aankomende trends. Onze bouwbegeleiding biedt alles voor een zorgeloze verbouwing. We creëren overzicht en duidelijkheid tijdens het gehele realisatieproces. Daarnaast brengen we rust door zoveel mogelijk vragen van alle betrokken partijen te beantwoorden, zodat deze niet direct bij jou terechtkomen. Bovendien zorgen onze bouwbegeleiders ervoor dat eventuele obstakels tijdens de realisatie met minimale vertraging en kosten worden opgelost.

Naast de inventarisatie van jouw wensen willen we graag kennismaken met wie jij bent en wat je drijfveren zijn. Als wij goed begrijpen waar je naar op zoek bent kunnen we onze expertise daar op de juiste wijze op aan laten sluiten. Als we samen een ontwerpproces gaan doorlopen, moeten we open kunnen staan voor elkaars ideeën en erop kunnen vertrouwen dat de keuzes die we samen maken tot de beste resultaten zullen leiden. Zo ontwikkelen we samen een verassend en goed doordacht interieur, dat past als een fijne oude jas.

Presentatie

Na de kennismaking zetten we helder op een rijtje hoe we jouw project het beste kunnen ondersteunen. In een presentatie lichten we uitgebreid toe hoe onze expertise en werkwijze aansluiten op je vraag. Deze presentatie krijg je ook digitaal toegestuurd zodat je alles nog een keer rustig kunt doorlezen. Zo kun je goed geïnformeerd de keuze maken om met Art2Go Interieurprojecten verder te gaan.

Inventarisatie

Het interieurontwerp kent verschillende fasen die we samen zullen doorlopen. Tijdens de eerste fase voeren we een uitgebreide inventarisatie uit. We brengen in kaart welke doelgroep je wilt bereiken en gaan op zoek naar ideeën en elementen die jouw interieur het juiste karakter zullen geven. Daarnaast gaan we kijken naar omstandigheden die relevant zijn voor het ontwerpproces. Hoe is bijvoorbeeld de akoestiek in de ruimte en zijn er bestaande elementen die we kunnen of moeten hergebruiken? In deze fase maken we ook een eerste budgetanalyse, om kaders te bepalen waarbinnen het ontwerp moet passen. De inventarisatiefase sluiten we af met een briefing. De briefing is ervoor om onze gezamenlijke gedachten uit te schrijven. Later in het proces kunnen we hier in terug kijken, bijvoorbeeld om te zien of we zijn afgeweken van de oorspronkelijke visie.

Concept ontwerp

Na de briefing beginnen we aan de conceptfase van het interieurontwerp. Aan de hand van moodboards geven we sfeerbeelden van de totaalbeleving die we gaan creëren. Dit geeft een gevoel van de stijl, materialen en kleuren die we gaan gebruiken voor elementen zoals wanden, vloeren of meubels. Op basis van deze moodboards maken we een materialenselectie die aansluit bij de beoogde sfeer. Daarnaast starten we met één van de belangrijkste dingen, de indeling en routing van je zaak. Hiervoor maken we eerst een vlekkenplan. Dit is een concept plattegrond waarin we de functies van bepaalde ruimtes in kaart brengen en de posities van belangrijke elementen bepalen, zoals een bar, keuken of toiletgroep. Deze plattegrond zullen we gedurende het proces verder uitwerken en bijschaven tot we de optimale opzet hebben gevonden, die past bij de beleving van de gasten en prettig werkt voor het personeel.

Voorlopig ontwerp

Nadat de moodboards definitief zijn vormgegeven en details zijn aangebracht in de plattegrond starten we met concrete ontwerpideeën. Om snel te schakelen begint de voorlopige ontwerpfase met eenvoudige aanzichten die eerste ideeën bespreekbaar maken. Wanneer het gewenst is gaan we deze ontwerpen stap voor stap verder uitwerken met realistisch weergegeven met 3D-visuals. We adviseren in alle materialen die gebruikt kunnen worden, uitgesproken waar het kan en praktisch waar dat nodig is. Als het ontwerp een vastere vorm aanneemt, worden de eerste voorstellen voor het meubilair en de verlichtingsarmaturen uitgewerkt.

Definitief ontwerp

In de laatste fase van het ontwerp worden alle details uitgewerkt. De laatste aanpassingen worden doorgevoerd in de plattegrond voor de meest efficiënte routing. Samen brengen we een bezoek aan een meubelleverancier om daar de laatste model- en materiaalkeuzes te maken. Ook het verlichtingsplan wordt compleet gemaakt met een duidelijk armaturen overzicht, waarin alle details te vinden zijn. Als het definitieve ontwerp is afgerond heb je een compleet handboek om het ontwerp mee te realiseren. In dit handboek vind je de plattegrond, alle visuals, het meubelplan en het complete verlichtingsplan. Bovendien maken we hiervoor een duidelijk materialenoverzicht, waarin je alle materiaalkleuren en -types kunt terugvinden die gebruikt zijn in het interieurontwerp.

Realisatie

Met het definitieve ontwerp kun je aan de slag met de realisatie van het interieur. Bij dit proces blijven we graag betrokken om bijvoorbeeld te adviseren of klankborden. Als je hier gebruik van wilt maken kun je altijd contact met ons opnemen voor ontwerpbegeleiding. Mocht je voor de realisatie van het interieur meer ondersteuning wensen, dan bieden we ook bouwbegeleiding aan.

Art2Go ontwerpbegeleiding is er bijvoorbeeld voor om het ontwerp toe te lichten aan alle partijen die onderdelen gaan realiseren. Ook kunnen we aanpassingen doorvoeren in het ontwerp als tijdens de realisatie iets verandert. Bovendien helpen we bij het maken van materiaalkeuzes die indirect met het interieur te maken hebben, zoals bijvoorbeeld de tegels van je terras of de uitstraling van je gevelreclame.

Art2Go bouwbegeleiding helpt jou om ervoor te zorgen dat het ontwerp op de juiste wijze wordt uitgevoerd, met de juiste materialen, in de juiste kwaliteit, voor een eerlijke prijs en volgens planning. Alles voor een zorgeloze verbouwing. We vertellen er graag meer over bij de werkwijze van onze bouwbegeleiding.

Bouwbegeleiding

Kennismaking

Om onze expertise op de juiste wijze in te zetten voor jouw project, willen we goed begrijpen wie je bent en waar je naar op zoek bent. Wij komen daarom graag langs voor een persoonlijke kennismaking.

Tijdens de kennismaking zullen we eerst meer vertellen over wie wij zijn en inzoomen op jouw wensen. Zo kunnen we samen bepalen of je op zoek bent naar een interieurontwerp, onze bouwbegeleiding of een combinatie van beiden. Een Art2Go ontwerp geeft jouw interieur het karakter dat bij je past en werkt als een magneet op de doelgroep die je graag aanspreekt. Onze bouwbegeleiding biedt alles voor een zorgeloze verbouwing. We creëren overzicht en duidelijkheid tijdens het gehele realisatieproces. Daarnaast brengen we rust door zoveel mogelijk vragen van alle betrokken partijen te beantwoorden, zodat deze niet direct bij jou terechtkomen. Bovendien zorgen onze bouwbegeleiders ervoor dat eventuele obstakels tijdens de realisatie met minimale vertraging en kosten worden opgelost.

Naast de inventarisatie van jouw wensen willen we ook kennismaken met wie jij bent, of wie jullie zijn, om aansluiting te vinden met elkaars visie en werkwijze. Deze aansluiting vinden wij belangrijk als basis van vertrouwen in onze samenwerking. Als we samen een ontwerpproces gaan doorlopen, moeten we open kunnen staan voor elkaars ideeën en erop kunnen vertrouwen dat de keuzes die we samen maken tot de beste resultaten zullen leiden. Zo ontwikkelen we samen een verassend en goed doordacht interieur, dat past als een fijne oude jas.

Presentatie

Na de kennismaking zetten we helder op een rijtje hoe we jouw project het beste kunnen ondersteunen. In een presentatie lichten we uitgebreid toe hoe onze expertise en werkwijze aansluiten op je vraag. Deze presentatie krijg je ook digitaal toegestuurd zodat je alles nog een keer rustig kunt doorlezen. Zo kun je goed geïnformeerd de keuze maken om met Art2Go Interieurprojecten verder te gaan.

Inventarisatie

De bouwbegeleiding kent verschillende fasen die we samen zullen doorlopen. Tijdens de eerste fase voeren we een uitgebreide inventarisatie uit. Wordt de huidige locatie verbouwd? Dan inventariseren we bestaande technische installaties en de huidige plafonds of vloeren, zodat we in kaart kunnen brengen welke elementen behouden kunnen blijven. Wordt er een ander pand betrokken? Dan gaan we kijken hoe deze wordt opgeleverd door de huidige eigenaar of verhuurder. Zit er bijvoorbeeld al een toiletgroep in het pand? En is de stroomvoorziening zwaar genoeg?

Later in het begeleidingsproces worden diverse partijen betrokken met ieder hun eigen expertise. Zij kunnen een gedegen advies uitbrengen over hoe bepaalde zaken uitgevoerd moeten worden. Naast het inventariseren van pandeigenschappen starten we ook een budgetanalyse. We zetten een globale kostenraming op voor het gehele project, om te bekijken of dit past bij jouw verwachtingen. Mocht deze kostenraming boven het beoogde budget uitkomen, dan zullen we in deze fase ook inventariseren welke kostenbesparende keuzes gemaakt kunnen worden.

Voorbereidende fase

In de voorbereiding op de realisatie van het project zullen wij in overleg met jou diverse partijen benaderen, om een offerte uit te brengen voor specifieke onderdelen zoals een keuken, de vloeren of de ventilatie. Zij zullen bezoeken gaan brengen aan de locatie om hun werkzaamheden aan te sluiten op de situatie. Alle vragen en opmerkingen van de partijen worden behandeld, om de verschillende offertes goed op elkaar af te stemmen. Zo voorkomen we dat bepaalde werkzaamheden dubbel opgenomen worden, of juist worden vergeten. Wij zorgen voor alle benodigde tekeningen die de aannemers nodig hebben om een offerte te maken.

Nadat alle partijen hun werkzaamheden hebben geïnventariseerd, maken we ook een eerste concept planning. Zo kunnen we bekijken welke deadline haalbaar is. Nadat we alle offertes hebben ontvangen van de verschillende aannemers worden deze doorgenomen en vergeleken. We stellen een complete begroting op waarin de kosten voor het gehele project overzichtelijk zijn weergegeven. Deze nemen we samen met jou door, zodat je met een gerust gevoel de opdrachten kunt gunnen aan verschillende aannemers.

Uitvoeringsfase

Wanneer alle definitieve partijen bekend zijn, zetten we een complete planning op voor alle werkzaamheden die moeten gebeuren. We bekijken hiervoor ook welke werkzaamheden tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd, zonder elkaar in de weg te staan. Zo zorgen we ervoor dat de kostbare tijd zo goed mogelijk wordt benut en de deadline wordt gehaald. Wij zorgen er ook in deze fase voor dat alle partijen de benodigde tekeningen hebben ontvangen. Het is belangrijk dat deze werktekeningen op elkaar worden afgestemd, zodat er geen problemen ontstaan tijdens de uitvoering. Gedurende de realisatie wordt regelmatig een bouwvergadering op locatie gehouden. Hier bespreken we de huidige stand van zaken, de planning voor komende weken en eventuele obstakels die zijn ontstaan. Met onze jarenlange ervaring zijn we in staat deze obstakels binnen zeer kort tijdsbestek en met zo min mogelijk kosten, op te lossen. Naast de bouwvergadering, nemen we ook contact op met een verhuurder, vereniging van eigenaren of bijvoorbeeld de gemeente als dat nodig is. Ten slotte bewaken we ook het budget en beoordelen we eventuele meer werken zodat beoogde budgetten niet onnodig worden overschreden.

Oplevering

Nadat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd plannen wij een oplevering in met alle aannemers. Al het uitgevoerde werk wordt gecontroleerd en beoordeeld. Eventuele opleverpunten die daaruit naar voren komen, worden zo snel mogelijk opgepakt. Daarnaast maken we ook een ronde met jou, zodat jij eventuele opmerkingen of verzoeken kenbaar kunt maken. Mochten bepaalde werken anders uitgevoerd zijn dan vooraf gepland, dan maakt de betreffende partij revisietekeningen. Wij zien hierop toe, zodat er een kloppende set tekeningen is voor in de toekomst.

HEBBEN WE JE OVERTUIGD?


Neem contact op!